Jehličnany snášející znečištěné ovzduší

SemenaOnline s.r.o.

Bylo nalezeno 8 rostlin

cypřišek Lawsonův

Chamaecyparis lawsoniana

jalovec čínský

Juniperus chinensis