Rostliny druhu

roketa setá - Eruca vesicaria subsp. sativa - SemenaOnline s.r.o.

Byly nalezeny 4 rostliny

roketa setá

Eruca vesicaria subsp. sativa

roketa setá 'Speedy'

Eruca vesicaria subsp. sativa 'Speedy'

roketa setá 'Toskana'

Eruca vesicaria subsp. sativa 'Toskana'

roketa setá 'Viktoria'

Eruca vesicaria subsp. sativa 'Viktoria'